Mitä kognitiivinen käyttäytymisterapia on?

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on tehokas hoitomuoto useimpiin psyykkisiin ongelmiin, mm. masennukseen, ahdistuneisuuteen, itseluottamusongelmiin, univaikeuksiin, stressiin, riippuvuuksiin ja paniikkihäiriöihin. Sen tehokkuus on todistettu lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa ja käytännön kokemuksilla.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu oletukseen, että henkilön tunteet ja toiminta ovat suurelta osin hänen omien ajatustensa ja uskomustensa seurausta. Ongelmia ylläpitävät tekijät ovat aina nykyhetkessä. Siksi terapiassa pyritään vaikuttamaan henkilön ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen sekä niiden välisiin yhteyksiin. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta oppimaan uusia elämäntaitoja ja käyttäytymismalleja, jotka parantavat hänen elämänlaatuaan ja vähentävät ongelmia.

KKT:ssä käytetään psykoterapeuttisia menetelmiä ja harjoituksia, joilla pyritään vähentämään asiakkaan kärsimystä ja haitallista käyttäytymistä. Näitä ovat mm. altistus, psykoedukaatio, hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) ja dialektinen käyttäytymisterapia (DKT). Terapian avulla asiakkaan psykologinen joustavuus lisääntyy, eikä hänen ongelmansa enää rajoita merkittävästi hänen elämäänsä.

Takaisin etusivulle

Silta Suomessa