Mitä neuropsykiatrinen
valmennus on?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus auttaa henkilöä, jolla on neuropsykiatristen oireiden (esim. ADHD/ADD tai autismikirjon kehityshäiriö) ja toiminnanohjauksen haasteiden vuoksi vaikeuksia arjessaan. Toiminnanohjaus tarkoittaa taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi, esim. suunnittelukyky, aloittamisen ja loppuunsaattamisen kyky sekä ajanhallinta.

Neuropsykiatrisella valmennuksella voidaan tukea kaikenikäisiä henkilöitä. Valmennuksen kohteena voi olla lähes mikä tahansa elämän osa-alue, joka on henkilölle vaikea: itsestä tai kodista huolehtiminen, koulunkäyntiin tai opintoihin liittyvä asia, ihmissuhteet jne. Pienemmillä lapsilla voidaan tukea esim. koulunkäyntiä auttamalla vanhempia tai opettajia löytämään lapselle sopivia tukikeinoja. Nuoria aikuisia voidaan tukea mm. kodinperustamisessa ja itsenäisen elämän aloittamisessa. Aikuisilla tuen tarve voi näkyä esim. työssä tai suhteessa läheisiin.

Asiakas ja valmentaja sopivat valmennuksen tavoitteet ja aikataulun yhdessä. Valmennusmenetelmät valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan: keskustelu, yhdessä tekeminen, nykyisten ja uusien toimintatapojen kartoittaminen, asiakkaan vahvuuksien hyödyntäminen jne. Valmentaja tukee asiakasta aktiivisesti tavoitteiden saavuttamisessa, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä.

Takaisin etusivulle

Utupilvet