Mitä työnohjaus on?

Työnohjauksen avulla parannetaan työntekijän tai työyhteisön jaksamista ja kehittymistä työssä. Tavoitteet, tehtävät ja roolit selkiytyvät. Työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät. Työn laatu, työntekijöiden tehokkuus ja hyvinvointi paranevat. Myös asiakastyytyväisyys kasvaa.

Työnohjaustapaamissa työntekijät tutkivat ja jäsentävät omaa työtään sekä työyhteisöönsä ja työrooliinsa liittyviä kokemuksia, tunteita ja kysymyksiä. Ensimmäisillä kerroilla työntekijät määrittelevät työnohjaukselle tavoitteen, johon keskusteluja peilataan koko prosessin ajan. Työnohjaaja tukee ja ohjaa prosessia ulkopuolisen silmin, mutta ei anna suoria ohjeita ohjattaville. Työnohjaaja auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omat ratkaisunsa, koska ohjattavat ovat oman työnsä asiantuntijoita.

Työnohjaus sopii kaikille aloille ja kaikenlaisille työyhteisöille. Työnohjaukseen voi osallistua yksittäinen työntekijä tai ryhmä työntekijöitä. Työnohjaus edellyttää osallistujilta avoimuutta, mutta jokainen osallistuja päättää itse, mitä ja kuinka avoimesti hän asioistaan kertoo. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisten lukumäärä riippuu työntekijän tai työyhteisön tarpeesta. Tapaamisia on yleensä 2-4 viikon välein ja ne kestävät 1-1,5 tuntia kerrallaan.

Takaisin etusivulle

Veden pinta